Cách đan khăn len kiểu móc xích?

Xem: 2124
Trả lời: 1
Ngày gửi : 19/06/2013 09:50
Trang : 1
Có 1 câu trả lời cho câu hỏi này

Bạn ơi mình nhớ đan thế này nhé

az24.vn/hoidap

Công thức nhé: K1, (Yo, K2tog), lặp lại đến cuối hàng
Số mũi chia hết cho 3.

(k1 : đan xuống 1 mũi
yo : mũi vắt dây (tức là chuyển dây từ trước ra sau, đan tiếp mũi xuống >>> trên kim đan sẽ có 1 sợi chỉ vắt ngang )
k2tog : đan 2 mũi nhập 1)

Chúc bạn thành công nhé!

Ngày gửi : 19/06/2013 09:50:22