Chứng minh vùng biển việt nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa

Xem: 1747
Trả lời: 1
Ngày gửi : 15/07/2013 11:01
Trang : 1
Có 1 câu trả lời cho câu hỏi này

Vùng biển VN mang tính chất gió mùa được thể hiện qua các yếu tố hải văn sau :

1/ Nhiệt độ nước biển cao : TB là 23 độ C
2/ Độ mặn TB là 30-33 phần ngàn
3/ Sóng chịu tác động của gió mùa và địa hình
4/ Thuỷ triều biến động theo mùa
5/ Có 2 đòng hải lưu ~> Biển Đông là vùng biển khép kín

Ngày gửi : 15/07/2013 11:01:54