Chứng minh vùng biển việt nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa

1 câu trả lời 1