Hỏi cách đo điện trở cuộn dây?

 

Mình có 1 cái quạt, nhưng mình không biết dây nào là dây khởi động để đấu qua tụ? ai biết cách đo điện trở của dây dẫn để từ đó xác đinh dây khởi động không? chỉ cho mình với nhé? mình cảm ơn trước nhé!

Xem: 1455
Trả lời: 1
Ngày gửi : 05/06/2013 09:53
Trang : 1
Có 1 câu trả lời cho câu hỏi này

Đầu tiên, phải bảo đảm máy biến áp đã được off điện. Bạn phải kiểm tra lại các máy cắt, dao cách ly ở các đầu sơ cấp, thứ cấp..., đã được mở. Dao nối đất đã được đóng. Đã treo các bảng cấm đóng lên các cần thao tác máy cắt, dao cách ly đó. Bảng đó phải là bảng của nhóm mình công tác. Nếu có bảng treo khác nhưng không phải của nhóm mình, thì vẫn phải làm 1 bảng của nhóm mình treo thêm vào.

Kế tiếp, mở các dây nối đất máy biến áp như nối đất trung tính.

Mở các dây nối từ các pha đến các thiết bị song song như chống sét van, tụ điện, máy phát điện, các máy biến áp khác nối trực tiếp vào máy này...

Đo điện trở cách điện từng phần:

Đối với máy 2 cuộn dây:
đo cao thế - đất.
Đo hạ thế - đất.
Đo cao thế - hạ thế.

Đối với máy 3 cuộn dây:
Đo cao thế - đất.
Đo trung thế - đất.
Đo hạ thế - đất.
Đo cao thế - trung thế.
Đo cao thế - hạ thế.
Đo trung thế - hạ thế.

Đối với trung thế và cao thế, phải đo bằng megohmmet 2500V hoặc 5000V. Đo trị số ở 15 giây và trị số ở 60 giây. Giá trị tiêu chuẩn của R60 và tỷ số R60/R15 được quy định tùy theo cấp điện áp và công suất.

Đối với cuộn dây hạ thế - đất, đo bằng megohmmet 500V, không cần lấy hệ số hấp thu.

Đo xong mỗi trị số, phải nối ngắn mạch để xả hết các điện tích trên phần cách điện đã đo. Thí dụ đo cao thế - đất, thì phải nối cao thế với đất. Đo cao thế - hạ thế thì phải nối ngắn mạch cao thế - hạ thế.

Sau khi đo xong, phải bảo đảm nối lại tất cả các dây đã tháo vào vị trí đúng của nó, chắc chắn, bảo đảm tiếp xúc tốt. Gỡ các bảng cấm đóng ra khỏi cần thao tác. Nhớ là chỉ gỡ bảng của mình thôi Bảng của các nhóm khác thì vẫn cứ phải để yên đó.

Ngày gửi : 05/06/2013 09:55:09